ARTICLE: DIARI TARRAGONA 21

El coaching és una eina que revoluciona empreses  i persones per la seva elevada eficàcia a l’hora d’aconseguir els objectius establerts per les companyies. El seu secret és la capacitat que té de transformació i renovació. El coaching permet obrir noves perspectives, altres estructures de pensament, obre portes a noves maneres de treballar, aporta més camins d’actuació i permet endinsar-se en l’autoconeixement, tant de  l’empresa en el seu conjunt com de cadascuna de les persones que participen en el procés de coaching dins d’ella.

Al nostre territori sembla un instrument innovador, un nou corrent que està arrasant gràcies a la seva eficàcia demostrada en totes i cadascuna de les seves àrees, fins i tot es pot pensar que és una moda que acabarà passant. Però no és així, el coaching ha arribat per quedar-s’hi. Cap als anys 80, tant als Estats Units com a la resta d’Europa, el coaching va començar a consolidar-se com una metodologia, sent una pràctica habitual a les empreses la contractació d’un coach.

Els motius pels quals una empresa sol·licita un procés de coaching són diversos, estant relacionats amb aspectes com: la gestió del canvi, el lideratge i la motivació i cohesió d’equips, col·lectius o grups de treball. Dintre d’aquestes qüestions els processos de coaching són útils per abordar fusions entre empreses, reestructurar tot un departament, elaborar i dur a terme un projecte, acompanyar en processos de canvi cultural, crear equips alineats amb l’estratègia de l’empresa, establir un estil de lideratge, així com ajudar a directius, caps d’equip i persones amb professionals al seu càrrec a augmentar el potencial dels seus treballadors, millorant el clima laboral i la motivació dels empleats, retenint el talent i capità humà de les empreses. Aquest punt és molt valuós dins de les empreses, ja que en l’actualitat l’empresa ha centrat el seu focus en les persones, deixant en un segon terme el producte, descobrint que el seu actiu més important són els individus i com es gestionen és la clau de l’èxit en un món tant competitiu. La figura del líder cobra especial importància dins d’aquest context, les demandes de processos de coaching sobre l’estil de lideratge cada cop són més recurrents tant en perfils de directius com en comandaments intermedis, abastant des d’empreses familiars i petites pimes fins a grans empreses i corporacions.

En poc anys, ha esdevingut un canvi important en aquest sentit, el líder autoritari no té cabuda en el món actual, les organitzacions converteixen la seva jerarquia piramidal en una gestió més horitzontal i transversal. Transformant al vell directiu instructor i persuasiu amb el nou model de líder participatiu i basat en relacions de confiança, on és el treballador qui de forma autònoma i sense sentir-se controlat assumeix i adquireix compromís en les tasques a realitzar. El líder és una persona propera als demés, un generador de confiança, l’autoritat no li ve atorgada pel càrrec sinó per la valoració positiva que els col·laboradors tenen d’ell.

El perfil d’un bon líder és aquell capaç de fer sorgir el millor dels seus col·laboradors de forma assertiva i empàtica creant rendiment d’alt nivell, equips i persones amb un elevat compromís amb els objectius de l’empresa. El bon líder ofereix un tracte a la mida de cada treballador, és flexible davant de les múltiples situacions laborals que es donen a l’empresa, afavorint un clima de cooperació i satisfacció dels professionals. A través del procés de coaching es treballen les habilitats i competències dels individus aprofundint en el coneixement que el coachee té d’ell mateix aconseguint un desenvolupament de la persona i les seves habilitats per tal d’aconseguir l’objectiu establert per part de l’empresa. Per transformar-se en un bon líder es treballen entre d’altres, qualitats i valors com l’empatia, l’entusiasme, l’assertivitat, la capacitat comunicativa i de negociació, de resolució de conflictes, la capacitat d’establir relacions basades en la humilitat i igualtat, la coherència i la visió estratègica de l’individu, la capacitat d’anàlisi, de pensament i d’assumir reptes.

Són moltes les tècniques que s’utilitzen en el coaching empresarial.  En funció de l’objectiu que es vulgui aconseguir s’aplicarà una o altre, també és habitual administrar-ne varies en un mateix procés, l’important es que s’apliquin i siguin adequades en el context i la casuística pròpia de l’empresa i dels seus membres i es tingui en compte el moment d’utilitzar-les, per tal que aquest sigui el més òptim possible.

Entre les tècniques utilitzades més freqüents es troben els seminaris, tallers i pràctiques supervisades, xerrades, diferents activitats i dinàmiques que es poden realitzar tant dins de l’empresa com fora. Aquesta última per exemple, s’utilitza habitualment per treballar la cohesió entre els membres d’un equip i la capacitat de dirigir, també  hi ha programes formatius específics per treballar el lideratge. El “brainstorming” o pluja d’idees és una bona eina per motivar equips de treball i millorar el seu rendiment així com també, les exposicions grupals. L’anàlisi DAFO és un altre eina molt utilitzada en el món empresarial, consisteix en fer un estudi de la situació de l’empresa o d’un projecte analitzant les seves característiques a nivell intern i extern obtenint com a resultat una matriu de les Debillitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. De forma senzilla i clara es visualitza la situació real de l’empresa o projecte per poder traçar l’estratègia de futur a seguir.

La funció del coach en tot el procés de coaching és acompanyar i recolzar a empresaris, gerents, als departaments de recursos humans i a determinats treballadors, fent la funció de mirall transformador per tal que el client/empresa trobi les seves pròpies respostes i obtingui els resultats desitjats amb èxit.

Autora: Eva Llatser. Psicòloga i coach.